Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal studiepunten: 20

Eindbeoordeling voorzien: ja

Doelgroep

Ondernemers, zaakvoerders of managing partners die een HR-rol opnemen in een kmo. De opleiding is in het bijzonder waardevol voor kleine ondernemingen (met 8-50 medewerkers).

Professionals die een HR-rol opnemen in een kmo en hun eigen HR-kennis willen verdiepen of verbreden. Andere kandidaten die geen HR-rol binnen een kmo vervullen maar wel de opleiding willen volgen, kunnen deelnemen aan een intakegesprek om te kijken of zij ook in aanmerking komen.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en [opleidingscheques voor werknemers](https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). De werkgever noteert dan de opleidingscode ODB-P00001 in de terugbetalingsaanvraag.

Modules