Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal studiepunten: 20

Eindbeoordeling voorzien: ja

Blended leren: nee

Doelgroep

Ondernemers, zaakvoerders of managing partners die een HR-rol opnemen in een kmo. De opleiding is in het bijzonder waardevol voor kleine ondernemingen (met 8-50 medewerkers).

Professionals die een HR-rol opnemen in een kmo en hun eigen HR-kennis willen verdiepen of verbreden. Andere kandidaten die geen HR-rol binnen een kmo vervullen maar wel de opleiding willen volgen, kunnen deelnemen aan een intakegesprek om te kijken of zij ook in aanmerking komen.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en opleidingscheques voor werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Modules