Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 90 uur

Eindbeoordeling voorzien: ja

Blended leren: nee

Extra informatie: https://www.edulogia.be/page.asp?pageid=30(opent in nieuw venster)

Doelgroep

Om te mogen lesgeven in een erkende rijschool, moet zowel de lesgever theorie als de lesgever praktijk houder zijn van een brevet van beroepsbekwaamheid, dat maar kan behaald worden na geslaagd te zijn in een reeks examens, ingericht door de Vlaamse overheid.
De toelatingsvoorwaarden zijn vastgelegd door de overheid. Zie https://www.edulogia.be/page.asp?pageid=32 ((opent in nieuw venster))
Daarnaast dient de kandidaat te beantwoorden aan het profiel van een rijlesgever. Zie https://www.edulogia.be/page.asp?pageid=31 ((opent in nieuw venster))
De online opleiding bereidt voor op de schriftelijke en mondelinge examens.

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en opleidingscheques voor werknemers ((opent in nieuw venster))

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

 • Vrijstelling individuele bijdrage

  Als u geen diploma secundair onderwijs hebt en u koopt voor deze opleiding een opleidingscheque aan, dan betaalt de Vlaamse overheid het volledige bedrag van de opleidingscheque.

Inhoud van de opleiding

Module wegcode, wetgeving rijbewijs en automechanica ter voorbereiding van de brevettenexamens