Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Doelgroep

• De uitdagingen van de arbeids- en organisatiekenmerken voor de sociale dialoog en de syndicale actie (gezamenlijke studiedag voor derde jaar OR- & SD-mandaten)
• Toelichting bij de kenmerken van de arbeidsorganisatie: productie-, commercieel, financieel en personeelsmanagement.
• Inleiding op het thema: waarom een “revival” van flexibel werk?

• De verschillende (& toenemende) vormen van flexibiliteit.
• Classificatie van verschillende flexibele werkvormen en arbeidstijdregelingen.
• Van een beperkte flexibiliteit van de arbeidstijd naar een steeds grotere flexibiliteit van de arbeidstijd

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en [opleidingscheques voor werknemers](https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). De werkgever noteert dan de opleidingscode ODB-P00001 in de terugbetalingsaanvraag.

Inhoud van de opleiding

1ste dag:

• De uitdagingen van de arbeids- en organisatiekenmerken voor de sociale dialoog en de syndicale actie (gezamenlijke studiedag voor derde jaar OR- & SD-mandaten)
• Toelichting bij de kenmerken van de arbeidsorganisatie: productie-, commercieel, financieel en personeelsmanagement.
• Inleiding op het thema: waarom een “revival” van flexibel werk?

• De verschillende (& toenemende) vormen van flexibiliteit.
• Classificatie van verschillende flexibele werkvormen en arbeidstijdregelingen.
• Van een beperkte flexibiliteit van de arbeidstijd naar een steeds grotere flexibiliteit van de arbeidstijd

2de dag:

• De arbeidsduur en de nieuwe maatregelen inzake organisatie van de arbeidstijd: wettelijke aspecten en bevoegdheden van de SD.
• De gevolgen van de flexibiliteit: de inzet en de collectieve antwoorden op de snel groeiende flexibiliteit. Onderhandelingsrol van de SD.