Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Doelgroep

o Productie-, commercieel, financieel en personeelsmanagement.
o Analyse van het loon (van loonkosten - het bedrag betaald door de onderneming- tot nettoloon): interpretatie van een loonfiche.
o Het loon: de wet van 1965 betreffende de bescherming van het loon – het begrip loonkosten – in perspectief met de loonnorm en de Loonnormwet.
o Het loonbeleid en de loonflexibiliteit.
o Verschillende loonvormen: identificatie van het belang van de werknemers en de werkgever en de gevolgen voor de SZ.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en [opleidingscheques voor werknemers](https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). De werkgever noteert dan de opleidingscode ODB-P00001 in de terugbetalingsaanvraag.

Inhoud van de opleiding

1ste dag:

o Productie-, commercieel, financieel en personeelsmanagement.
o Analyse van het loon (van loonkosten - het bedrag betaald door de onderneming- tot nettoloon): interpretatie van een loonfiche.
o Het loon: de wet van 1965 betreffende de bescherming van het loon – het begrip loonkosten – in perspectief met de loonnorm en de Loonnormwet.

o Het loonbeleid en de loonflexibiliteit.
o Verschillende loonvormen: identificatie van het belang van de werknemers en de werkgever en de gevolgen voor de SZ.

2de dag:

o Werkgeverslogica en –strategieën: de patronale doelstellingen/voordelen waaraan de verschillende in de onderneming gebruikte loonvormen beantwoorden.
o Definitie van het standpunt van de militantenkern: “collectief in het verweer tegen de loonflexibiliteit”.