Gedaan met laden. U bevindt zich op: Syndicaal aan de slag met klassieke en nieuwe media 2024-2025

Syndicaal aan de slag met klassieke en nieuwe media 2024-2025

Opleidingsverstrekker
Vorming en Actie
Registratienummer
ODB-V00499
Geregistreerd
op: 11 juni 2024

Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Mentoropleiding: nee

Doelgroep

Leden van het ABVV die reeds basismodule 1 en 2 hebben doorlopen.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

Hoewel het sociaal overleg binnen een onderneming slechts gestaag evolueert doorheen de tijd, dringt er zich constant vernieuwing op wat betreft de communicatie en mediakanalen binnen dit gegeven. We staan vandaag minder in contact met onze collega’s dan vroeger: door telewerk, meetings die online gaan plaatsvinden, of door de aard van de job. Hoe maken we gebruik van die nieuwe (media-)kanalen om in verbinding te blijven met onze collega’s (en dus onze achterban), in functie van het sociaal overleg, en belangenverdediging binnen de onderneming.
We behandelen een stukje wetgeving inzake privacy en het gebruik van de (sociale) media op de werkvloer. We bekijken dus op welke manier er wettelijk en correct kan gecommuniceerd worden met onze achterban, op een vernieuwende en aantrekkelijke wijze. Hoe bevragen we de achterban rond standpunten die we later innemen in het Comité voor veiligheid en bescherming op het werk en de ondernemingsraad, of hoe gaan we de uitkomst communiceren? Hoe laten we dit zo efficiënt (en afhankelijk van de situatie binnen de onderneming) mogelijk verlopen.
De deelnemers gaan aan de slag met dossiers uit het eigen bedrijf, en brengen zelf de noden en wensen in kaart. Vervolgens wordt er gewerkt aan de vaardigheden en planning die elke deelnemer afzonderlijk nodig heeft om stappen te zetten in de onderneming, in functie van het (lokaal) sociaal overleg.