Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Doelgroep

Deze opleiding is voor beginnende ABVV-militanten in de sector wegvervoer & logistiek die via online leren al kennis, inzichten en tools willen vergaren waarmee ze in hun syndicaal werk al aan de slag kunnen.

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en [opleidingscheques voor werknemers](https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers ((opent in nieuw venster))

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). De werkgever noteert dan de opleidingscode ODB-P00001 in de terugbetalingsaanvraag.

Inhoud van de opleiding

Een beginnende vakbondsmilitant moet van bij de start als werknemersvertegenwoordiger het eerste aanspreekpunt zijn voor de werknemers, zijn collega’s. Daarbij krijgt hij/zij allerlei vragen, klachten en problemen van collega’s waarbij de collega’s antwoorden en/of acties verwachten. Om aan deze verwachtingen van de collega’s te voldoen wordt er tal van sleutelvaardigheden van de vakbondsmilitant verwacht. Dit van het verruimen van hun kennis en inzichten tot het verbeteren van hun vaardigheden en werken aan hun persoonlijke houding.

Antwoorden en/of acties waarbij een basiskennis, inzichten en vaardigheden nodig zijn over …

 • omgaan met de verwachtingen van collega’s
 • realistische en samenwerkende uitdagingen aangaan
 • de bevoegdheden van de overlegorganen in de onderneming
 • de uitvoering van een welzijnsbeleid, de betrokken actoren en de instrumenten van het CPBW
 • actief luisteren bij collega’s en assertief deelnemen aan vergaderingen
 • de rol en taak van de vakbewegingen in de maatschappelijke context en een historisch kader
 • de rol en taak van de vakbewegingen in het sociaal overleg
 • het belang van het solidariteitsprincipe als welzijn van mensen binnen de samenleving
 • de nodige tijd investeren om het syndicaal engagement te ontplooien

Hierop volgend kan de beginnende militant zijn sleutelvaardigheden verder opbouwen in een basisvorming.

Welk opleidingsconcept bieden wij op afstand aan?

 • Vier opleidingsdagen die de cursist rechtstreeks online kan volgen;
 • Acht live-webinars die worden uitgezonden vanuit een professionele studio;
 • Vier praktijk-experten in een live-chat die alle vragen van de cursist beantwoorden;
 • Vier live-speakers met acht syndicale thema’s waarmee de cursist direct aan de slag kan;
 • Een online leeromgeving met interactieve features (presentaties met interactie, polls, quiz, ervaringsuitwisseling, thuisopdracht en feedback);
 • Een stand-by helpdesk bij technische problemen.

Waar sta je na deze opleiding?
Na het volgen van deze Vorming 360° - VJ 2021 “Toolbox voor beginnende militanten in de sector wegvervoer & logistiek” kan de deelnemer al syndicaal actief aan de slag als beginnende werknemersvertegenwoordiger die een syndicale basis bezit in het omgaan met de vragen, klachten en problemen van de collega’s. Dit op een manier die eigen is aan hun waarden, gericht op het verdedigen van de belangen van de werknemers en in een actieve en samenwerkende houding.