Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en [opleidingscheques voor werknemers](https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). De werkgever noteert dan de opleidingscode ODB-P00001 in de terugbetalingsaanvraag.

Inhoud van de opleiding

Het doel van de vorming over milieu is de deelnemers te wapenen met middelen om duurzame en concrete veranderingen in hun onderneming te stimuleren.
De deelnemers zullen milieudeskundigen ontmoeten en kennismaken met een brede waaier van onderwerpen.
De behandelde thema’s zijn: duurzame ontwikkeling, luchtkwaliteit, circulaire economie, hormoonverstorende stoffen, energiebesparing en duurzaam digitaal.
Na de bijeenkomsten met de deskundigen krijgt elke deelnemer de kans om een concreet project voor zijn onderneming op te zetten. Tijdens dit project wordt gewerkt aan de communicatie.
Het is een interactieve opleiding die openstaat voor alle activiteitensectoren.