Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Extra informatie: http://www.comé.be(opent in nieuw venster)

Doelgroep

Werknemers uit de textielsector.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en opleidingscheques voor werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

Comé vzw is de vormingsdienst van de liberale vakbond. Wij kennen de rechten en de plichten van elke werknemer. Die kennis willen we doorgeven aan alle werknemers. In deze opleiding richten we ons specifiek op werknemers uit de textielsector in de regio Ronse.

We kijken met een historische bril naar de huidige economische situatie van de textielsector en zoeken oplossingen voor huidige uitdagingen. Er ligt een bijzondere focus op de arbeidsmarkt, waarbij we zowel de instroom van nieuwkomers bespreken als de nood aan bij- of omscholing van de huidige werknemers. We gaan ook aan de slag met de functieclassificatie in de sector: hoe komt die tot stand en hoe wordt die toegepast? Na deze opleiding weet men ook hoe de loonbrieven kunnen begrepen en geïnterpreteerd worden.

Kennis alleen is niet voldoende. Aan de hand van een aantal voorbeelden brengen we handige communicatietips. Op die manier leren deelnemers verbaal en non-verbaal sterk uit de hoek te komen om zowel met de collega’s als de directie in gesprek te gaan.