Algemene contactgegevens

Adres

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Kennis en beleid

Arenberggebouw

Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

 • initiëren en coördineren van het beleid
 • ontwikkelen van prioritaire cross-sectorale en transversale beleidsthema’s (projectwerking):
  • cultuur en economie
  • e-cultuur / digitaliseren
  • vrijwilligerswerk
  • cultuureducatie
  • Transitie 2050
 • permanent coördineren en opvolgen van beleidsdomeinoverschrijdende thema’s:
  • jeugd- en kinderrechtenbeleid
  • armoede
  • gelijke kansen
  • ouderenbeleid
  • handelsakkoorden
 • uitwerken en opvolgen van het archiefbeleid en informatieveiligheidsbeleid
 • wisselwerking garanderen tussen de ontwikkeling van Vlaamse en internationale beleidskaders en het eigen te ontwikkelen sectorale of bredere cultuur- jeugd en mediabeleid
 • data en onderzoek
 • kennismanagement
 • juridische dienstverlening voor het departement Cultuur, Jeugd en Media
 • opbouwen, ontsluiten en delen van beleidsrelevante kennis in functie van beleidsadvisering en relevante (beleids)projecten

Contactpersonen