Algemene contactgegevens

Bevoegdheden

  • communicatiestrategie (strategische planning, social media- en persbeleid, stakeholdermanagement) van het Departement Cultuur, Jeugd en Media
  • interne communicatie en corporate branding
  • externe communicatie (via diverse kanalen) en stakeholdermanagement
  • pers (woordvoerderschap) en P.R.
  • service- en informatiepunten Creatief Europa Desk en Contactpunt Europa voor de burger
  • klantenloket en klachtenmanagement
  • evenementen, studiedagen en buitenlandse delegaties (ontvangsten)