Het doel van de Afdeling Sportpromotie is zoveel mogelijk Vlamingen op een kwalitatieve en duurzame manier aan het sporten en bewegen krijgen door dus een sport- en beweegmentaliteit te installeren bij zoveel mogelijk van onze inwoners, bedrijven, scholen en organisaties.

Daarom ontwikkelt, coördineert en promoot Sport Vlaanderen allerlei sportieve campagnes, producten, diensten en evenementen. De afdeling Sportpromotie zorgt voor de stimulering, promotie en ondersteuning van:

  • de eigen campagnes, producten, dienstverlening en evenementen
  • en de activaties die samen met andere partners worden opgezet.

In de werking zet deze afdelingr Sportpromotie in op 6 strategische werven:

  1. We brengen onze jeugd maximaal aan het bewegen en sporten;
  2. We voeren een volwaardig actief ouder worden-beleid;
  3. We brengen sport en beweging meer in het dagelijks leven (gezin, werk en vrijetijd);
  4. We bieden de kans om te sporten en te bewegen aan elke inwoner die hier minder kansen toe heeft;
  5. We maken de publieke ruimte beweegvriendelijker;
  6. We engageren actief andere beleidsdomeinen, bestuursniveaus en actoren om bovenstaande te helpen realiseren.

De belangrijkste partners voor sportpromotie zijn de Vlaamse sportfederaties en hun clubs, VSF, de gemeentelijke sportdiensten en diverse structurele partners in de sportsector.

Algemene contactgegevens

Adres

SPORT VLAANDEREN
Afdeling Sportpromotie

Arenberggebouw

Arenbergstraat 5, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Haentjens Jo