Het Kennis- en Informatiecentrum Sport (KICS) ondersteunt via onderbouwde en relevante kennis en informatie over sport in Vlaanderen zowel het beleid als het werkveld en draagt op die manier bij tot een verhoging van de beleidseffectiviteit.

De website KICS is één aspect van het Kennis- en Informatiecentrum Sport en zal, in samenwerking met de partners, uitgroeien tot dé digitale bibliotheek voor de sportsector in Vlaanderen.

KICS neemt een actieve rol als kennisbemiddelaar op in het Vlaamse sportlandschap, met name door vertegenwoordiging in strategische structuren en overlegplatformen en ook haar netwerkfunctie en verbindingsrol binnen de diverse kenniscentra en steunpunt(en) draagt hiertoe bij. KICS gaat ook samenwerkingsverbanden aan met belanghebbende organisaties om zo het potentieel van collectieve kennis zo efficiënt mogelijk te benutten.

Algemene contactgegevens

Adres

SPORT VLAANDEREN
KICS

Arenberggebouw

Arenbergstraat 5, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Contactpersonen

Coördinator

De Vos Brecht