Algemene contactgegevens

Adres

Agentschap Innoveren en Ondernemen
Team Ruimtelijke Economie

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 12), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

  • zorgt voor de monitoring van de ijzeren voorraad van bedrijventerreinen en de actualisering van de ruimtelijk-economische kaart van Vlaanderen
  • verdedigt de ruimtelijk-economische invalshoek, onder meer in het kader van de adviesbevoegdheid voor ruimtelijke uitvoeringsplannen en gebiedsgerichte strategische plannen
  • subsidieert bedrijventerreinen, bedrijvencentra en doorgangsgebouwen
  • zorgt voor de activering en de verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen
  • vormt het aanspreekpunt voor specifieke regio-informatie en de opvolging van het sociaal-economische streekontwikkelingsbeleid