De Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)

  • is het adviesorgaan van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement voor het wetenschaps- en innovatiebeleid
  • kan over elke aangelegenheid op het vlak van het wetenschaps- en innovatiebeleid, aanbevelingen formuleren, onderzoek verrichten en advies uitbrengen, op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse Regering, van elk lid van de Vlaamse Regering of van het Vlaams Parlement.

VARIO volgt de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) op.

Algemene contactgegevens

Adres

Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Koning Albert II laan 35, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Oprichting

VARIO werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 (B.S. 24 november 2016).

VARIO hoort bij het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie en is een adviesraad als vermeld in artikel 3, derde lid, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003.

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van VARIO (permanent secretariaat) valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006(opent in nieuw venster) houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 27.03.2006)

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van AIO onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Kinderbijslagregeling

Zowel het administratieve beheer van de kinderbijslagdossiers als de berekening van de kinderbijslag wordt uitgevoerd door de FAMIFED.

Syndicaal statuut

VARIO is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.