Algemene contactgegevens

Adres

Departement Financiën en Begroting
Vlaamse auditautoriteit van de Europese Structuurfondsen

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

De activiteiten van de Vlaamse Auditautoriteit van de Europese Structuurfondsen kaderen in de geldende Europese regelgeving. Deze Europese regelgeving voorziet in de aanstelling van een Auditautoriteit per programmaperiode.

De Vlaamse Auditautoriteit werd opgericht in overeenstemming met de bepalingen van de respectievelijke verordeningen die van toepassing zijn op de volgende Vlaamse programma’s

 • Europees Sociaal Fonds (ESF),
 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO),
 • Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF),
 • Interreg VA Vlaanderen-Nederland.

Daarnaast voert de Vlaamse Auditautoriteit eveneens tweedelijnscontroles uit in opdracht van de Groep van Auditoren van volgende samenwerkingsprogramma's:

 • Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
 • Eurregio Maas-Rijn
 • 2 Zeeën
 • Noordzeeregio
 • Noord-West Europa
 • Interreg Europe
 • Urbact III
 • South-Baltic.

De doelstellingen van de Vlaamse Auditautoriteit bestaat er in om aan de Europese Commissie een redelijke mate van zekerheid te kunnen bieden betreffende:

 • het functioneren van het beheers- en controlesysteem van de instanties die het bijstandspakket beheren (Management- en Certificeringsautoriteiten en Bemiddelende Instanties), evenals van de daarmee door de Europese Structuurfondsen medegefinancierde projecten.
 • de juistheid van de uitgavenstaten die bij de Commissie zijn ingediend, alsmede om, bij wijze van gevolgtrekking, een redelijke mate van zekerheid te kunnen bieden omtrent de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen.

De Vlaamse Auditautoriteit bestaat steeds uit twee personen die beiden tevens Inspecteurs van Financiën zijn. Deze twee inspecteurs van Financiën kunnen onafhankelijk van elkaar optreden namens de Vlaamse Auditautoriteit.

Daarnaast oefent de Auditautoriteit d.m.v. het Auditcomité Topevenementen EventFlanders (ATEF) controle uit op de financiële kant van de uitvoering van de topevenementen die door de Vlaamse Regering worden ondersteund via EventFlanders.