Algemene contactgegevens

Adres

Departement Buitenlandse Zaken

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 80), 1000 Brussel, België

Routeplanner
Telefoon
02 895 44 37
E-mail
info@buza.vlaanderen
Website
http://www.fdfa.be

Bevoegdheden

Het Departement is verantwoordelijk voor:

  • de voorbereiding en evaluatie van het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van buitenlandse zaken, toerisme, ontwikkelingssamenwerking en internationaal ondernemen
  • de internationale vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering
  • de communicatie over het internationale beleid van de Vlaamse Regering
  • de coördinatie van de Vlaamse positiebepaling en belangenbehartiging in EU- en internationale dossiers
  • de financiering en ondersteuning van projecten, programma's en organisaties ter uitvoering van het Vlaams regeringsbeleid voor zover deze niet is toevertrouwd aan de agentschappen van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen
  • de controle op de internationale handel in strategische en militaire goederen
  • de omzetting en monitoring van de naleving van internationale engagementen en verbintenissen
  • de vergunning en controle van reisbureaus, toeristische verhuurkantoren en toeristisch logies in Vlaanderen
  • de bewaking van de interne samenhang van het internationaal Vlaams overheidsoptreden.

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Bynens Julie

Communicatieverantwoordelijke

Bynens Julie