Algemene contactgegevens

Adres

Departement Buitenlandse Zaken
Afdeling Mondiale Uitdagingen

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 80), 1000 Brussel, België

Routeplanner
Telefoon
02 553 61 53
Fax
02 553 60 37

Bevoegdheden

De afdeling Mondiale Uitdagingen:

  • geeft uitvoering aan het kaderdecreet ontwikkelingssamenwerking met klemtonen op zuidelijk Afrika, de draagvlakversterking in Vlaanderen en de verstrekking van humanitaire hulp
  • bewaakt de coherentie van het beleid ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse overheid
  • coördineert de relaties met multilaterale instellingen
  • staat in voor een deel van de Vlaamse klimaatfinanciering
  • verzorgt de controle op en het beleid inzake de internationale handel in strategische goederen.

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Delouvroy Delphine