Algemene contactgegevens

Adres

Departement Buitenlandse Zaken
Afdeling Mondiale Uitdagingen

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 80), 1000 Brussel, België

Routeplanner
Telefoon
02 895 44 37

Bevoegdheden

De afdeling Mondiale Uitdagingen:

  • geeft uitvoering aan het kaderdecreet ontwikkelingssamenwerking met klemtonen op zuidelijk Afrika, de draagvlakversterking in Vlaanderen en de verstrekking van humanitaire hulp
  • bewaakt de coherentie van het beleid ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse overheid
  • coördineert de relaties met multilaterale instellingen
  • staat in voor een deel van de Vlaamse klimaatfinanciering
  • verzorgt de controle op en het beleid inzake de internationale handel in strategische goederen.

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Delouvroy Delphine