Algemene contactgegevens

Adres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Coördinatie Vlaamse Rand

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 70), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

  • ondersteunt en versterkt het Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse Rand en de integratie van anderstaligen onder meer door geïntegreerde initiatieven
  • heeft een motor- en secretariaatsfunctie en coördineert de voortgangsbewaking van het overleg START/VSGB
  • stuurt het informatie- en documentatiepunt voor de Vlaamse Rand aan
  • biedt beleidsondersteuning aan de minister die functioneel bevoegd is voor de aansturing en opvolging van het EVA vzw 'de Rand'.