Algemene contactgegevens

Adres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Team Gelijke Kansen

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 70), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

 • bestrijdt achterstellings- en uitsluitingsmechanismen die veroorzaakt worden door gender, seksuele geaardheid en ontoegankelijkheid, en bij uitbreiding door ras en afkomst, geloof en levensbeschouwing, handicap en leeftijd
 • maakt achterstellings- en uitsluitingsmechanismen zichtbaar en bespreekbaar, werkt ze weg en voorkomt nieuwe mechanismen van achterstelling en uitsluiting
 • bereidt het functionele beleid van de Vlaamse minister, bevoegd voor het gelijkekansenbeleid, voor en voert het uit door:
  • (wetenschappelijke) expertise te ontwikkelen die inzicht geeft in de situatie van doelgroepen
  • het middenveld te versterken als belangenverdediger van de doelgroepen
  • het brede publiek te sensibiliseren en te informeren met het oog op een positieve beeldvorming
  • een netwerk uit te bouwen met provinciale en lokale besturen voor de verankering en afstemming van het beleid in de verschillende bestuursgeledingen
  • de regelgeving voor te bereiden, uit te voeren en te monitoren, meer bepaald voor het Quotadecreet en het decreet Gelijke Kansen/Gelijke Behandeling
  • (inter)nationale netwerken uit te bouwen
  • beleidsondersteunende instrumenten, zoals databanken, uit te bouwen
 • werkt een geïntegreerd gelijkekansenbeleid uit in alle Vlaamse beleidsdomeinen door de beleidsactoren in andere domeinen via de methode van open coördinatie te stimuleren, te ondersteunen en te coördineren

Contactpersonen

Directeur

Vander Poorten Heidi