De afdeling Lokale Organisatie en Werking heeft als opdracht:

 • beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake:
  • de organisatie en werking van de lokale besturen (gemeenten, stadsdistricten, OCMW's, provincies)
  • de samenstelling en de bevoegdheden van hun bestuursorganen
  • lokale participatie van de burger
  • de openbaarheid van bestuur bij lokale besturen
  • diverse ruimtegebonden aangelegenheden, zoals overheidsopdrachten en patrimonium, gesubsidieerde infrastructuur, PPS-constructies, begraafplaatsen en lijkbezorging, onteigeningen en buurtwegen
 • dossierbehandeling in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale besturen met betrekking tot bovenvermelde materies
 • de behandeling van klachten over buurtwegen, ruimtelijke ordening en milieu
 • de behandeling van onteigeningen door gemeenten, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome bedrijven.

Algemene contactgegevens

Adres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Lokale Organisatie en Werking

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 70), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Croonen Kristel