Algemene contactgegevens

Bevoegdheden

De afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten vervult de rol van aankoopcentrale en kenniscentrum overheidsopdrachten binnen de Vlaamse overheid.

De aankoopcentrale zorgt voor het afsluiten van raamovereenkomsten met betrekking tot generieke producten en diensten. De ontwikkeling van deze raamovereenkomsten gebeurt binnen de expertise-driehoek waarin de juridische, economische en technische experten nauw samenwerken.

Als kenniscentrum overheidsopdrachten verleent de afdeling advies en begeleiding bij overheidsopdrachten aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid. De afdeling biedt ook ondersteuning bij het beleid rond overheidsopdrachten en in het kader van vernieuwende projecten. Ze staat tevens in voor de ontwikkeling en implementatie van e-procurement binnen de Vlaamse overheid.

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Vranken Carl