Algemene contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Afdeling Coördinatie

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 100), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Afdelingen

Bevoegdheden

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken zit in een transitiefase naar aanleiding van een fusie. Het nieuwe organisatiebesluit van het Departement is goedgekeurd per 11/9/2020. De nieuwe structuur van het Departement wordt gelanceerd in de zomer van 2021. De informatie op deze pagina is daarom niet meer actueel en zal worden aangepast.

De afdeling Coördinatie coördineert:

  • de relaties met buitenlandse overheden
  • de interactie tussen de Vlaamse overheid en de Europese Unie
  • de opvolging van het Europees en internationaal handelsbeleid
  • de omzetting van Europese regelgeving en de instemmingsprocedures met verdragen
  • de ontvangst van officiële delegaties uit het buitenland
  • de voorbereiding van ministeriële zendingen naar het buitenland.

De afdeling Coördinatie verzorgt ook de externe beleidscommunicatie van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Jongbloet Koen