Algemene contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 100), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

  • zorgt voor de implementatie van de kadernota integrale veiligheid
  • bouwt het Vlaams inspectie- en handhavingsbeleid uit
  • is verantwoordelijk voor de operationalisering van het Europese antifraudebeleid (OLAF) in de Vlaamse Overheid.