Algemene contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Project 'Platform Innovatieve Beleidspraktijken'

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 100), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

Het Platform Innovatief Beleid:

  • detecteert innovatieve beleidspraktijken binnen en buiten de overheid en maakt ze meer zichtbaar
  • ondersteunt kennis- en ervaringsdeling met betrekking tot innovatief beleid
  • draagt bij tot de verdere vernieuwing van het beleidsinstrumentarium binnen de Vlaamse overheid en de lokale besturen
  • helpt overheden zich meer future-proof te ontwikkelen en in te richten zodat ze nog beter in staat zijn om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Het Platform Innovatief Beleid is gepositioneerd binnen het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken. De werking wordt uitgebouwd vanuit de studiedienst van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).