Algemene contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Team Communicatie

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 100), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken zit in een transitiefase naar aanleiding van een fusie. Het nieuwe organisatiebesluit van het Departement is goedgekeurd per 11/9/2020. De nieuwe structuur van het Departement wordt gelanceerd in de zomer van 2021. De informatie op deze pagina is daarom niet meer actueel en zal worden aangepast.

 • coördineert het communicatiebeleid van de Vlaamse overheid en versterkt de expertise op het vlak van:
  • (inter)nationaal merkbeleid en huisstijl
  • integratie communicatie in het beleidsproces
  • regelgeving over overheidscommunicatie
  • communicatieonderzoek
  • planning en aankoop mediaruimte
 • verzorgt het redactiewerk over de beslissingen van de Vlaamse Regering ((opent in nieuw venster)) ('kort bestek')
 • verleent advies en ondersteuning over interne en externe communicatie van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
 • beheert de intranetsite van het departement en de interne nieuwsbrief
 • organiseert de interne evenementen van het departement.