Algemene contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Team Gedragsinzichten

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 100), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken zit in een transitiefase naar aanleiding van een fusie. Het nieuwe organisatiebesluit van het Departement is goedgekeurd per 11/9/2020. De nieuwe structuur van het Departement wordt gelanceerd in de zomer van 2021. De informatie op deze pagina is daarom niet meer actueel en zal worden aangepast.

  • adviseert de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid over het toepassen van gedragsinzichten bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid
  • treedt op als kennis- en ervaringsdelingsplatform
  • coördineert de contacten met wetenschappers, onderzoeksinstellingen en onderzoeksbedrijven met het oog op een meer gestroomlijnde benadering in Vlaanderen en een betere afstemming met de beleidsbehoeften van de Vlaamse overheid
  • neemt voor het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken het initiatief om 'kennis van gedrag' een aandachtspunt te laten zijn bij de vernieuwing van de steunpunten
  • brengt gedragsinzichten in bij lopende en nieuwe projecten in het eigen departement, en ondersteunt entiteiten in andere beleidsdomeinen om dat te doen, o.a. door de organisatie van info- of vormingsessies en kennisdeling, en door middel van raamovereenkomsten
  • promoot het gebruik van onderzoek rond gedragsverandering in het Vlaamse overheidsbeleid, zorgt voor een betere fundering van communicatie-acties door hersegmentatie, vernieuwingstrajecten, vormingssessies en opleidingen en voorziet ook interne communicatie voor het nodige draagvlak.