Algemene contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Team Informatiebeheer en digitalisering

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 100), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken zit in een transitiefase naar aanleiding van een fusie. Het nieuwe organisatiebesluit van het Departement is goedgekeurd per 11/9/2020. De nieuwe structuur van het Departement wordt gelanceerd in de zomer van 2021. De informatie op deze pagina is daarom niet meer actueel en zal worden aangepast.

Het team Informatiebeheer en digitalisering van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken:

 • bepaalt de strategie en ondersteunt de kernprocessen op het vlak van informatiebeheer en digitalisering en beheert de jaarplannen en budgetten die daarvoor worden ingezet. Het team:
  • ondersteunt en coördineert het departementaal informatiebeheer
  • ondersteunt en coördineert het departementaal ICT-beleid
  • ontsluit digitale en gedrukte informatie voor de Vlaamse overheid
  • beheert de databank met de publicaties van de Vlaamse overheid (EBL)
 • speelt een coördinerende en/of ondersteunende rol in de beleidsprojecten waarbinnen digitalisering een belangrijke component is:
  • de digitalisering van de besluitvorming van de Vlaamse Regering
  • de uitbouw van een centraal e-consultatieplatform
  • de digitalisering van de procedures van het Rampenfonds
  • de url- en e-mailstrategie voor de Vlaamse overheid
 • coördineert vanuit zijn expertise de totstandkoming van de digitale werkplek in het departement, zowel via het departementaal document- en archiefbeheer als door de introductie van digitale instrumenten voor samenwerking en communicatie.

Het team werkt zowel voor het eigen departement als voor de Vlaamse overheid.