Algemene contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Team Ondersteuning communicatie en organisatie/werking

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 100), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken zit in een transitiefase naar aanleiding van een fusie. Het nieuwe organisatiebesluit van het Departement is goedgekeurd per 11/9/2020. De nieuwe structuur van het Departement wordt gelanceerd in de zomer van 2021. De informatie op deze pagina is daarom niet meer actueel en zal worden aangepast.

  • ondersteunt de teams van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken bij hun dagelijkse werking
  • ondersteunt de organisatie van beleidsdomeinoverschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen
  • beheert de subsidiedossiers van beleidsdomeinoverschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen
  • beheert het beleidsdomeinoverschrijdende project Kazerne Dossin.