Algemene contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Team Ondersteuning Vlaamse Regering en betekeningen

Koolstraat 35, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Koolstraat 35, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken zit in een transitiefase naar aanleiding van een fusie. Het nieuwe organisatiebesluit van het Departement is goedgekeurd per 11/9/2020. De nieuwe structuur van het Departement wordt gelanceerd in de zomer van 2021. De informatie op deze pagina is daarom niet meer actueel en zal worden aangepast.

Het team Ondersteuning Vlaamse Regering en Betekeningen biedt strategische en operationele ondersteuning aan de minister-president en aan de Vlaamse Regering voor haar algemeen beleid en haar dagelijkse werking. Het team is voornamelijk belast met uitvoerende en ondersteunende taken:

  • organisatie van de ondertekening van de besluiten van de Vlaamse Regering en ontwerpdecreten
  • voorbereiding en opvolging van publicatiedossiers voor het Belgisch Staatsblad
  • ontvangst van dagvaardingen en deurwaardersexploten die betekend worden aan het kabinet van de minister-president
  • verwerking van aangetekende zendingen aan het kabinet.