Algemene contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Team Personeel en Organisatie

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 100), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken zit in een transitiefase naar aanleiding van een fusie. Het nieuwe organisatiebesluit van het Departement is goedgekeurd per 11/9/2020. De nieuwe structuur van het Departement wordt gelanceerd in de zomer van 2021. De informatie op deze pagina is daarom niet meer actueel en zal worden aangepast.

Team Personeel en Organisatie van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken begeleidt en adviseert over:

  • de optimalisering van de werking van het departement op vlak van personeel, organisatieontwikkeling en risicomanagement
  • de ontwikkeling van het departement als zelfsturende netwerkorganisatie en center of government
  • de ontwikkeling, de realisatie en bijsturing van missie, visie, strategie en doelstellingen van het departement
  • de uitwerking, implementatie en bijsturing van personeelsplanning, HR-dienstverlening en –instrumenten, en ondersteunende kaders.