Algemene contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Team Publiek recht en regelgeving

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 100), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken zit in een transitiefase naar aanleiding van een fusie. Het nieuwe organisatiebesluit van het Departement is goedgekeurd per 11/9/2020. De nieuwe structuur van het Departement wordt gelanceerd in de zomer van 2021. De informatie op deze pagina is daarom niet meer actueel en zal worden aangepast.

  • levert juridisch advies en ondersteuning binnen en buiten het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken in de volgende staatsrechtelijke en administratiefrechtelijke aangelegenheden over generieke bestuursrechtelijke thema's (o.a. openbaarheid van bestuur, taalwetgeving binnen de Vlaamse overheid, delegatie) en generieke staatsrechtelijke aangelegenheden (o.a. staatshervorming, bevoegdheidsverdeling, grondwettelijk hof).
  • stelt wetgevingstechnische richtlijnen op, geeft wetgevingstechnisch advies en coördineert de Vlaamse regelgeving
  • beheert de Vlaamse Codex (geconsolideerde Vlaamse regelgeving)
  • zorgt voor juridische ondersteuning van de Vlaamse Regering
  • zorgt voor ondersteuning bij opmaak regelgeving binnen het departement
  • is het aanspreekpunt van de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie.