Algemene contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Team Taaladvies

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 100), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Afdelingen

Bevoegdheden

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken zit in een transitiefase naar aanleiding van een fusie. Het nieuwe organisatiebesluit van het Departement is goedgekeurd per 11/9/2020. De nieuwe structuur van het Departement wordt gelanceerd in de zomer van 2021. De informatie op deze pagina is daarom niet meer actueel en zal worden aangepast.

De Taaladviesdienst van de Vlaamse overheid geeft advies over taal aan de diensten van de Vlaamse overheid (intern) en aan het publiek (extern taaladvies)

Intern taaladvies

De dienst:

  • verzorgt de verplichte taalkundige revisie van de Vlaamse regelgeving en de taalkundige revisie van teksten van de Vlaamse overheid die voor het grote publiek bestemd zijn
  • analyseert de taal- en tekstkwaliteit aan de hand van taalaudits bij de diensten van de Vlaamse Regering
  • werkt richtlijnen uit voor de Vlaamse Regering en haar diensten over talige aangelegenheden.

Extern taaladvies (Taaltelefoon)

De Taaltelefoon:

  • beantwoordt taalvragen van het grote publiek
  • geeft via de website van de Taaltelefoon onder andere antwoord op een aantal veelgestelde vragen
  • verstuurt wekelijks het e-zine Taallink.