Algemene contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Team Taaladvies

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 100), 1000 Brussel, België

Routeplanner
E-mail
taaltelefoon@vlaanderen.be
Website
http://www.vlaanderen.be/taaltelefoon
http://www.taaltelefoon.be

Afdelingen

Bevoegdheden

De Taaladviesdienst van de Vlaamse overheid geeft advies over taal aan de diensten van de Vlaamse overheid (intern) en aan het publiek (extern taaladvies)

Intern taaladvies

De dienst:

  • verzorgt de verplichte taalkundige revisie van de Vlaamse regelgeving en de taalkundige revisie van teksten van de Vlaamse overheid die voor het grote publiek bestemd zijn
  • analyseert de taal- en tekstkwaliteit aan de hand van taalaudits bij de diensten van de Vlaamse Regering
  • werkt richtlijnen uit voor de Vlaamse Regering en haar diensten over talige aangelegenheden.

Extern taaladvies (Taaltelefoon)

De Taaltelefoon:

  • beantwoordt taalvragen van het grote publiek
  • geeft via de website van de Taaltelefoon onder andere antwoord op een aantal veelgestelde vragen
  • verstuurt wekelijks het e-zine Taallink.