Algemene contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Team Vlaams Bouwmeester

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 10), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Ravensteingalerij 54, 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 553 29 80

Bevoegdheden

  • ondersteunt en begeleidt publieke bouwheren
  • draagt actief bij tot visievorming en reflectie, resulterend in beleidsadvies en initiatieven omtrent maatschappelijke uitdagingen (vergrijzing, klimaat, verkleuring, verdichting,…) en hun implicaties en mogelijkheden op het vlak van kwaliteitsvol ontwerpen en bouwen
  • zorgt voor communicatie en sensibilisering
  • adviseert met betrekking tot knelpunten en hiaten in de regelgeving, in relatie tot architectuurkwaliteit in de brede zin
  • geeft kansen aan jonge ontwerpers.

Het Atelier Bouwmeester is de publieke ontvangst- en werkruimte in de rotonde van de Ravensteingalerij in hartje Brussel. Met het Atelier wil het Team Vlaams Bouwmeester zijn werking een grotere zichtbaarheid verlenen, en op een actieve manier deel uitmaken van het stedelijk weefsel.

De kantoren van het Team Vlaams Bouwmeester bevinden zich in het Herman Teirlinckgebouw te Brussel.

Contactpersonen

Vlaams bouwmeester

Wieërs Erik