Algemene contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Team Wetsmatiging

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 100), 1000 Brussel, België

Routeplanner
Telefoon
0499 94 29 16
Fax
02 553 17 12
E-mail
wetsmatiging@vlaanderen.be
Website
http://overheid.vlaanderen.be/dienst-wetsmatiging

Bevoegdheden

Team Wetsmatiging:

 • ondersteunt het beleid en adviseert over wetsmatiging (reguleringsmanagement)
  • verminderen van de regeldruk
  • verbeteren van de wetgevingstechnische kwaliteit en de praktische toepasbaarheid van decreten en uitvoeringsbesluiten in alle domeinen
  • actualisatie van en rapportering over de regelgevingsagenda
  • informatie en vorming over kwaliteitsvolle regelgeving
 • bouwt het Vlaams inspectie- en handhavingsbeleid uit
 • ontwikkelt een beleidskader voor experimentwetgeving en regelluwe zones
 • harmoniseert het onteigeningsrecht
 • hervormt de RIA-procedure
 • hervormt het subsidierecht
 • zorgt voor de implementatie kadernota integrale veiligheid
 • is verantwoordelijk voor de Omzetting RL 2014/61/EU (Kostenreductie voor breedbandinfrastructuur) in Vlaamse regelgeving
 • is verantwoordelijk voor de operationalisering van OLAF in de Vlaamse Overheid
 • volgt beleidsrelevante internationale dossiers op in het SOIA (Strategisch Overleg Internationale Aangelegenheden)
 • volgt EU-beleidsthema's op in de Algemene Vertegenwoordiging Vlaamse Regering bij de EU
 • begeleidt het pilootproject effectbeoordeling van EU-beleidsvoorstellen
 • coördineert de EU-regelgeving in het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie
 • is verantwoordelijk voor vaste verandermomenten van nieuwe regelgeving