Algemene contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Wetsmatiging

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 100), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 553 17 12

Bevoegdheden

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken zit in een transitiefase naar aanleiding van een fusie. Het nieuwe organisatiebesluit van het Departement is goedgekeurd per 11/9/2020. De nieuwe structuur van het Departement wordt gelanceerd in de zomer van 2021. De informatie op deze pagina is daarom niet meer actueel en zal worden aangepast.

Team Wetsmatiging:

 • ondersteunt het beleid en adviseert over wetsmatiging (reguleringsmanagement)
  • verminderen van de regeldruk
  • verbeteren van de wetgevingstechnische kwaliteit en de praktische toepasbaarheid van decreten en uitvoeringsbesluiten in alle domeinen
  • actualisatie van en rapportering over de regelgevingsagenda
  • informatie en vorming over kwaliteitsvolle regelgeving
 • bouwt het Vlaams inspectie- en handhavingsbeleid uit
 • ontwikkelt een beleidskader voor experimentwetgeving en regelluwe zones
 • harmoniseert het onteigeningsrecht
 • hervormt de RIA-procedure
 • hervormt het subsidierecht
 • zorgt voor de implementatie kadernota integrale veiligheid
 • is verantwoordelijk voor de Omzetting RL 2014/61/EU (Kostenreductie voor breedbandinfrastructuur) in Vlaamse regelgeving
 • is verantwoordelijk voor de operationalisering van OLAF in de Vlaamse Overheid
 • volgt beleidsrelevante internationale dossiers op in het SOIA (Strategisch Overleg Internationale Aangelegenheden)
 • volgt EU-beleidsthema's op in de Algemene Vertegenwoordiging Vlaamse Regering bij de EU
 • begeleidt het pilootproject effectbeoordeling van EU-beleidsvoorstellen
 • coördineert de EU-regelgeving in het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie
 • is verantwoordelijk voor vaste verandermomenten van nieuwe regelgeving