Algemene contactgegevens

Bevoegdheden

De afdeling ICT:

  • ondersteunt de Vlaamse minister bevoegd voor ICT bij het bepalen en evalueren van het strategische ICT-beleid
  • levert een bijdrage aan het beleid met betrekking tot het gemeenschappelijk ICT-dienstverleningsaanbod, de gemeenschappelijke ICT-omgevingen en de ICT-samenwerking tussen de Vlaamse overheid en haar partners
  • biedt een ruime waaier aan eigen en uitbestede ICT-diensten en telefoniediensten op het niveau van de Vlaamse overheid (e-mailvoorzieningen, beveiliging, telewerkinfrastructuur, vaste telefoniediensten, marketingnummers, mobiele spraaktelefonie en datacommunicatie)
  • investeert in gemeenschappelijke ICT-omgevingen op het niveau van de Vlaamse overheid met het oog op schaalvoordelen en betere integratie ervan bij de Vlaamse overheid en haar partners
  • verleent advies op basis van intern opgebouwde expertise.

Contactpersonen

Afdelingshoofd

De Smet Stefan