Algemene contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Bestuur
Vlaamse Statistische Autoriteit

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 20), 1000 Brussel, België

Routeplanner
Telefoon
02 553 52 07
E-mail
sv@vlaanderen.be
Website
http://www.statistiekvlaanderen.be

Contactpersonen

Data Protection Officer

Callaars Steven

Bevoegdheden

De Vlaamse Statistische Autoriteit is het centrum van een netwerk van statistiekproducenten in de Vlaamse overheid, Statistiek Vlaanderen. Samen brengen zij de ontwikkelingen in de samenleving in kaart. Het team:

  • werkt een openbaar statistiekbeleid uit, gebaseerd op het decreet Vlaamse Openbare Statistieken, dat enkele taken voorschrijft rondom de coördinatie van een netwerk voor openbare statistiek in de hele Vlaamse overheid, en voert het statistiekbeleid in bij de Vlaamse overheid
  • vormt het coördinerend centrum van een netwerk van statistiekproducenten, en heeft concreet de volgende taken:
    • coördinatie van een netwerk in de hele Vlaamse overheid gericht op de coherente en onafhankelijke productie en verspreiding van openbare statistieken en analyse, in samenspraak met statistiekproducenten in de Vlaamse overheid
    • productie en ontsluiting van statistieken en analyses voor een zo breed mogelijke gebruikersbasis (burgers, onderzoekers, ondernemers, …).