Algemene contactgegevens

Adres

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Chrysalisgebouw

Wetstraat 34, 1040 Brussel, België

Routeplanner
Telefoon
02 20 90 111
E-mail
serv@serv.be
Website
http://www.serv.be

Contactpersonen

Adjunct-administrateur-generaal

Coppen Helga

Administrateur-generaal

Kerremans Pieter

Data Protection Officer

Muys Leen

Bevoegdheden

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) brengt de Vlaamse sociale partners (werkgevers en werknemers) samen voor overleg en advies over heel uiteenlopende thema's. Het uitgangspunt is altijd sociaal-economisch. De SERV geeft advies op vraag van een Vlaamse minister, het Vlaams Parlement of op eigen initiatief.

De SERV:

  • bepaalt het gezamenlijke standpunt en formuleert aanbevelingen en adviezen voor de Vlaamse Regering over sociaal-economische aangelegenheden
  • werkt samen met sociale partners, sectoren, bedrijven en experten aan de ontwikkeling en implementatie van de beroepen- en competentiedatabank ‘Competent’
  • bouwt de Stichting Innovatie & Arbeid uit tot een kenniscentrum op het gebied van organisatorische en technologische veranderingen in relatie tot arbeid in Vlaanderen
  • coördineert de werking van de Vlaamse Havencommissie (VHC) en de Vlaamse Luchthavencommissie (VLC)

Daarnaast is de SERV strategische adviesraad (SAR) voor de beleidsthema's werk en sociale economie (WSE), economie (EWI), energie (LNE) en algemeen regeringsbeleid (KB).