De afdeling Digitalisering en Organisatie van het Departement Landbouw en Visserij heeft de volgende bevoegdheden:

  • coördinatie en de uitvoering van het organisatie- en human resources-beleid
  • coördinatie en de uitvoering van het logistieke beleid
  • coördinatie van het informatiebeleid, informatiemanagement en de ondersteuning van de digitalisering van de organisatie
  • coördinatie van het databeleid en datamanagement
  • coördinatie en uitvoering van het IT-beleid
  • coördinatie en uitvoering van het communicatiebeleid met inbegrip van het Vlaams Ruraal Netwerk
  • financieel beheer van het Vlaams Betaalorgaan, het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF), het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) en het Fonds Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
  • de Interne Audit

Algemene contactgegevens

Adres

Afdeling Digitalisering en Organisatie
Departement Landbouw en Visserij

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 40), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Ampe Tim