• staat in voor de opmaak van de tactische en operationele planning
  • verzorgt het woordvoerderschap van het agentschap
  • staat in voor de interne en externe communicatie namens het agentschap en de coördinatie van de communicatie over projecten.
  • werkt het personeels-, kwaliteits-, preventie & veiligheids-, milieu & natuur en ICT-beleid uit
  • ondersteunt de territoriale afdelingen bij de opmaak van het investerings- en onderhoudsprogramma en bewaakt de realisatie ervan
  • staat in voor de organisatie van de wegeninspectie, de districtswerking en winterdienst

Algemene contactgegevens

Adres

Afdeling Planning en Coördinatie
Agentschap Wegen en Verkeer

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20 (bus 4), 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Claeyssens Ethel