• is verantwoordelijk voor
  • de elektrische, elektromechanische en telematica-uitrustingen langs gewestwegen en autosnelwegen, zoals het ontwerpen, bouwen en onderhouden van
   • onbemande verkeershandhaving (Roodlichtcamera’s, Snelheidscamera’s, trajectcontrole, Weigh-in-motion, installaties voor automatische nummerplaatherkenning, digitale vrachtwagensluizen (voor toegangscontrole),
   • aswegers
   • dynamisch verkeersmanagement (dynamische borden, inductieve lussen, camera’s, spitsstroken, Zone 30 …)
   • VHS tunneltechnieken (dynamische borden, inductieve lussen, camera’s, slagbomen, C-ITS (InterCor, C-Roads, bezetting truckparkings, …)
  • realiseren van connectiviteit ongeacht de locatie, via uitbouw en onderhoud van glasvezel- (en koper)netwerk, transportnetwerk: bandbreedte van A naar B van 10 Mbps tot 100 Gbps, voor bovenliggende ip-netwerken en ip-netwerk (voor technische toepassingen, vnl. beheer van wegen en waterwegen)
 • geeft advies over
  • standaardbestekken en normering
  • verkeerswetgeving
  • kruispunten van verschillende types
  • herinrichting van wegen
  • verkeersveiligheid
  • tunnelveiligheid
  • verkeersafwikkeling en incidentmanagement
  • verkeersregeltechnieken, o.a. verkeerslichtenregelingen
  • bewegwijzering en signalisatie (horizontale en verticale signalisatie, inwendig verlichte signalisatie (IVS), verkeerslichten, borden en wegmarkeringen voor bouwplaatsen, afschermende constructies, botsers in permanente situaties en voor dynamische werking) zowel wat de reglementering, de plaatsing als de materialen betreft
  • openbare verlichting
  • het verplaatsen van nutsleidingen
 • bereidt aanvullende reglementen op het wegverkeer voor en volgt deze op
 • verzamelt gegevens en stelt statistieken op over de verschillende verkeersparameters: aantal en soorten voertuigen, snelheden, ongevalgegevens …
 • maakt richtlijnen wegontwerp op
 • coördineert F.A.S.T. (Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst)
 • coördineert de veiligheidsvoorzieningen op de autosnelwegen en de andere gewestwegen
 • coördineert de richtlijnen en reiswegen voor het uitzonderlijk vervoer in het Agentschap Wegen en Verkeer
 • behandelt modelgoedkeuringsdossiers (goedkeuringen voor trajectcontrolesystemen, snelheidscamera's)
 • oefent het hoog toezicht op de keuringsinstellingen inzake geregionaliseerde bevoegdheden uit
 • volgt energieverbruik op en voert energieprojecten uit.

Algemene contactgegevens

Adres

Afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica
Agentschap Wegen en Verkeer

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20 (bus 4), 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Afdelingshoofd

De Rycke Geert