Algemene contactgegevens

Adres

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Eigen Vermogen "Flanders Hydraulics

Berchemlei 115, 2140 Antwerpen

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Berchemlei 115, 2140 Antwerpen

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

E.V. Flanders Hydraulics

  • voert toegepaste onderzoeks-, studie-, expertise-, opleidings- en dienstverleningsopdrachten uit voor binnen- en buitenlandse natuurlijke personen en publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen op het domein van:
    • de waterbouwkunde
    • de nautische wetenschappen
    • de milieukunde
    • en andere water-, zee-, waterweg-, haven- en scheepvaartgebonden aangelegenheden
  • valoriseert economisch de resultaten van de hierboven vermelde activiteiten.

Contactpersonen