Algemene contactgegevens

Adres

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Geotechniek

Technologiepark-Zwijnaarde 68, 9052 Gent, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

De afdeling Geotechniek wil de deskundige en betrouwbare partner zijn voor kwalitatief hoogstaand geotechnisch onderzoek en geotechnische studies. Daarvoor past de afdeling de meest geschikte beproevings- en rekentechnieken toe.

De afdeling biedt een dienstenpakket aan dat toelaat de geotechnische randvoorwaarden van een project correct in te schatten en te vertalen in een verantwoord ontwerp enerzijds, en controles te verrichten of bij te dragen tot de oplossing van probleemsituaties anderzijds. In de praktijk betekent dat:

  • opstellen van geotechnische onderzoeksprogramma's om de grondgesteldheid te bepalen
  • uitvoeren van geotechnische proeven in situ, om aard, lagenopbouw en karakteristieken van de grond vast te stellen
  • uitvoeren van metingen in situ om vervormingen en grond- en waterdrukken te bepalen
  • uitvoeren van geotechnische laboratoriumproeven op grondmonsters, genomen op het terrein, om de geotechnische karakteristieken van de grond nader te bepalen
  • uitvoeren van geotechnische studies over de stabiliteit, vervorming en waterstroming in en om constructies die in contact staan met de grond
  • verstrekken van advies over de kwaliteit en het draagvermogen van de grond en over de funderingstechniek
  • meewerken aan de harmonisering en normering van geotechnische ontwerpmethodes en proefmethodes op nationaal en internationaal vlak
  • meewerken als partner aan de uitbouw van de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) ((opent in nieuw venster)), en het ontsluiten van geotechnische gegevens via de beschikbare tools van DOV.

Contactpersonen