Algemene contactgegevens

Adres

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Organisatie

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20 (bus 2), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Openingsuren
Maandag
9:00 - 17:00
Dinsdag
9:00 - 17:00
Woensdag
9:00 - 17:00
Donderdag
9:00 - 17:00
Vrijdag
9:00 - 17:00

Bevoegdheden

De afdeling Organisatie

 • ondersteunt het management en de personeelsleden van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de IVA's (Intern Verzelfstandigde Agentschappen) bij het personeelsbeleid en -beheer, en bij de levering van marktconforme producten en logistieke diensten
 • verzorgt het personeelsbeleid, van werving tot pensionering
 • verzorgt de aanwerving, rekrutering en selectie
 • is belast met het HR-beleid en zorgt voor vorming en opleiding
 • is belast met de aankopen
 • coördineert en controleert de werkingskredieten
 • is belast met het logistieke beheer en het voertuigenbeheer
 • staat in voor de juridische dienstverlening van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de IVA’s (Agentschap Wegen en Verkeer en Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust)
 • levert juridische ondersteuning bij de ontwikkeling van regelgeving
 • verleent interpretatief advies over de toepassing van de regelgeving
 • biedt juridische ondersteuning bij de afhandeling van Europese dossiers inzake mobiliteit (omzetting richtlijnen, ontwikkeling Vlaams standpunt ...)
 • behandelt schadeclaims en andere juridische betwistingen (minnelijk of gerechtelijk)
 • behartigt de belangen van het Vlaams Gewest voor administratieve, burgerrechtelijke en strafrechtelijke rechtscolleges
 • staat in voor het juridisch kennisbeheer zoals het verspreiden van juridische informatie en documentatie, het beheer van de juridische bibliotheek of de begeleiding van processen in afdelingen of entiteiten
 • staat in voor de wetgevingskwaliteit en het reguleringsmanagement.

Contactpersonen