Algemene contactgegevens

Bevoegdheden

De afdeling Waterbouwkundig Laboratorium:

 • ondersteunt de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering door op een integrale, wetenschappelijk verantwoorde en kwalitatief hoogstaande wijze te voorzien in kennis, kennisproducten en advies op het gebied van watersystemen
 • voert hydraulische en nautische studies uit over waterbouwkundige kunstwerken, havens, rivieren, de kust en het milieu
 • bestudeert de afvoerregeling van de belangrijkste rivieren en kanalen, en voert studies uit over het beheer van waterlopen en de kust
 • beheert het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC), het centrale kennis- en informatiecentrum voor de Vlaamse rivieren en kanalen, verantwoordelijk voor:
  • het hydrologisch meetnet op de binnenwateren en het hydrometrisch meetnet op de rivieren die aan het getij onderhevig zijn
  • het verzamelen van hydrologische gegevens (waterstanden, riviermodellen) in de HYDRA-databank
  • dagelijkse hydrologische voorspellingen (getijden, ...)
  • simulaties van het afstromingsgedrag van de waterlopen
  • wetenschappelijke ondersteuning van het zoetwaterbeheer en waterbeheersplannen
 • waarschuwt voor overstromingen
 • voert opdrachten uit voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, voor andere beleidsdomeinen, voor andere binnen- en buitenlandse overheidsdiensten en voor de privésector.

Contactpersonen