Algemene contactgegevens

Adres

Departement Omgeving
Inspectie Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen

Jacob van Maerlantgebouw

Koning Albert I-laan 1 (bus 73), 8200 Brugge, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

  • ziet toe op de naleving van de reglementering inzake:
    • ruimtelijke ordening
    • de monumenten en landschappen, het archeologisch patrimonium en het varend erfgoed
  • treedt strafrechtelijk en administratief op tegen bouwovertredingen in de provincie West-Vlaanderen.