Algemene contactgegevens

Adres

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Biometrie, methodologie en kwaliteitszorg

Kliniekstraat 25, 1070 Anderlecht

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

Biodiversiteit is een breed begrip. Het is onhaalbaar om alle aspecten op te volgen en doorlopend alle relevante facetten te meten. Dat is ook niet nodig: een steekproef volstaat. Voorwaarde is wel dat de keuze van de te bemonsteren plaatsen en tijdstippen statistisch verantwoord is.

Het team biometrie, methodologie & kwaliteitszorg (BMK) begeleidt onderzoekers om de toestand van de biodiversiteit zo kosteneffectief mogelijk op te volgen. Het beleid kan zo inschatten waar de prioriteiten liggen en nagaan in hoeverre de vooropgestelde streefdoelen behaald worden.