Algemene contactgegevens

Adres

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Communicatie en planning

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 73), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

Het team Communicatie & Planning staat in voor:

  • strategisch plannen: de opmaak en realisatie van de strategie en de doelstellingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, o.m. door de opmaak van de beheersovereenkomst en de jaarlijkse ondernemingsplannen, met de eraan gekoppelde indicatoren voor opvolging
  • de onderzoekscoördinatie waarbij wordt gezorgd voor een optimale afstemming van het eigen onderzoek met de internationale onderzoeksprogramma's en andere onderzoeksinstellingen
  • het belanghebbendenmanagement
  • de beleidsvoorbereiding waarbij het onderzoeksluik wordt ingebracht in beleidsdocumenten zoals MINA-plannen, beleidsnota's en -brieven,…
  • interne controle
  • interne en externe communicatie
  • woordvoerderschap.