Algemene contactgegevens

Adres

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Landschapsecologie en Natuurbeheer

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 73), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

Het team Landschapsecologie en Natuurbeheer onderzoekt het functioneren van ecosystemen op landschappelijk schaalniveau met het oog op duurzaam herstel en beheer. Systeemdenken en integratie zijn hierbij uitgangspunten.

In open tot halfopen, dynamische landschappen met een belangrijk aandeel 'natuur' onderzoeken we hoe spontane ecologische processen kunnen bijdragen aan het behalen van maatschappelijk gestelde doelen t.a.v. biodiversiteit en de ecosysteemdiensten die hiervan afhankelijk zijn.

Voor het versnipperde, multifunctionele buitengebied gaan we in op de ruimtelijke, gebruiks- en beheervoorwaarden die in acht genomen moeten worden om het ecologisch functioneren van de groenblauwe dooradering te garanderen.

In beide onderwerpen worden ecologisch en maatschappelijk systeem steeds in relatie tot elkaar beschouwd.