Algemene contactgegevens

Adres

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Natuurrapport en adviescoördinatie

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 73), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

Het team Natuurrapport & Adviescoördinatie ondersteunt de Vlaamse Overheid en haar partners bij de voorbereiding en evaluatie van het natuurbeleid. Het team is verantwoordelijk voor de jaarlijkse opvolging van de natuurindicatoren en voor de verplichte periodieke rapportering (Natuurrapport NARA):

  • over de toestand van de natuur en het natuurlijk milieu (NARA-T)
  • over de effecten van het beleid en de mate waarin de vooropgestelde beleidsdoelstellingen werden bereikt (NARA-B)
  • en het maken van toekomstverkenningen daarrond (NARA-S).

Daarnaast staat het team in voor een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening inzake instandhouding, ontwikkeling, duurzaam beheer en gebruik van biodiversiteit en natuur.